تبلیغات
فروغ فرخزاد - گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله
وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله

گپی با فروغ

در غروب یکی از روزهای اردیبهشت


... و آدمی

اگر آن سوی پرهیب کویر هم که باشد

تا چشم باورش به نسیم روشن شود

بی هیچ بهانه ای سلام می کند.

سلام بهانه نمی خواهد بانو!

سلام.سلام.سلام.

 

«وای، باران؛

        باران؛

شیشه ی پنجره را باران شست.

از دلِ من اما،

چه کسی نقشِ تو را خواهد شست؟»

 

بانو، سلام !

شنگرفِ غروب، خانه - باغِ تو را گَرده ی ارغوان پاشیده و : «تو اینجایی، گسترده چون عطر اقاقی ها» و مشامِ نسیم را انباشته ای از رایحه ی سکر آورِ خوشه های اقاقیِ لابه لای گیسوانت.

شبی را که گذشت،از یاد نخواهم برد بانو !

لبریز بودم از موسیقیِ سرشارِ شعرهایت. و خودت که : لبخند می زدی، کوه ها پرنده می شدند، می پریدند. می گریستی، پریانِ دره های سبزِ بهشت، ابر می شدند، می باریدند و از خیابانِ آواز تو تا دروازه های سیالِ بهشت راهی نبود.

آه،خدای من! چه فرخنده شبی! و چقدر این لحظه زبانم نمی گردد.و الکن است زبانم از توصیفِ شب گذشته ی همراهی اَم با تو : پروانه ی پریزادِ ذهنِ من، بانو !

«با تو دیشب تا کجا رفتم

 تا خدا و آن سوی صحرای خدا رفتم

من نمی گویم ملایک بال در بالم شنا کردند

من نمی گویم که بارانِ طلا آمد

 لیک ای عطرِ سبزِ سایه پرورده

ای پری که باد می بردت

از چمنزار حریر پر گل پرده

تا حریم سایه های سبز

تا بهارِ سبزه های عطر

تا دیاری که غریبیهاش می آمد به چشم آشنا ، رفتم...

... شکر پر اشکم نثارت باد

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من

ای زبرجد گون نگین ، خاتمت بازیچه ی هر باد

تا کجا بردی مرا دیشب

با تو دیشب تا کجا رفتم.»

 

روزگار غریبی ست بانو !

هرآن، احتمالِ فاجعه ای گوشِ زمان را پر می کند.

" زمان " را می گویم بانو !

زمان که شاید برای تو پر بوده از عطرِ گیج آور اقاقی ها، بهار نارنج ها و مربای پوست پرتقال مادربزرگ! زمان را که شاید برایت لبریز بوده از خاطره ساختن و با خاطره زیستن.مملو از کوچه گردی های پاییزی بوده شاید، در کوچه پس کوچه های پرسایه ی پیچک ها و ببنفشه ها.زمان را که شاید " حس سبز درختان " را در " پیله ی تنهایی ات " منتشر کرده که گفته ای: «دیدم که پوستِ تنم از انبساطِ عشق تَرَک می خورد.» و زمان، چگونه بر تو گذشته است ؟

آیا از پسِ هزار سالِ گذشته ی اندوه، اکنون " به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ای؟ "

ولی برای ما، بانو !

زمان، بریا ما پر است از بوی باروت و هُرمِ داغِ آفتاب عمود و زُهم خون شقایق ها. و گاهی پُر از قاصدک هایی که پر می کشند به اوجِ آسمانِ خون رنگِ این حوالی.گاهی حسی چنین داریم: شاید قاصدک ها حاوی، پیامی از آن سوی مرزهای گمشده در وَهم و مه و تاریکی اند! که نسیمِ مرطوبی را، از نمیدانم کجای این خاکِ وسیع،دوش کشان می آورند و می پاشند بر کرت های خشک چهره هامان.انگار در رگ های شیشه ای شان، خونِ سرخی دارند که جریانِ قانونی حیاتشان است. و گاه که پایی غریبه و خشن، بر خاک می فشاردشان، خون سرخ و رقیق شان می پاشدبر سنگ چینِ اجاقی نزدیک و عطرِ عجیبی رها می شود در فضا.

بانوی ساکنِ سرزمین خوشبختی !

گاهی صبح های علی الطلوع، عطر و بوی عجیبی از خود، بی خودم میکند. فکر میکنم : بوی بهار نارنج است شاید! بوی بالِ فرشته است شاید! یا : عطرِ دعای صبحِ مادرم با سجاده اش پُرِ یاس های سپید همیشه.

بهار که می آید،بوی گُلِ نی، دیوانه ام می کند.بوی پَرِ کاکلی ها به یادم می آید و شمیمِ نازکای خواب رازقی ها.عطر گلریزه های محبوب شب و بوی تلخِ کاج ها و صنوبر ها.بوی پونه های رسته بر کناره های چشمه ی سووشون. بو... بو... بو...، آیا سهمی از این رایحه های شناور به کلبه ی تنهایی تو هم می رسد؟

بانو !

رایحه ی رونده و سیالی که از خانه - باغ ات سرچشمه می گیرد، شعر های تلخ ِ عاشقانه ی تو را در گوش آیندگان زمزمه خواهد کرد.خواهد رسانید به گوشِ دیگرانی که در گهواره، خواب فرشته و عروسک می بینند.هُرم سوزان خودش را خواهد زد بر چهره هایی که از خوف، بیراهه گرفته اند و می روند.سیلی خشمِ خودش را خواهد کوفت بر چهره ی دیگرانی که تو را نمی بینند، نمی خواهند ببینند.

□ □ □

و چقدر فضای خانه - باغ ات از حضور فرشته ها پر است بانو !

احساس میکنی لطیف ترین پَرِ عالم، نوازشت می کند. به رویا وارد می شوی. از نردبام رویا بالا می روی. دستت به بال فرشته های سبز خدا می رسد. آواز باران را می شنوی. فنجان کوچکی شعر از دست فرشته ها می گیری، بوی پونه های رسته بر جوبارهای قدیم - مثلا تجریش خودتان - را می دهد. می نوشی و سرمست می شوی.فراز سرت فرشته ها بال گسترده اند مقابل خورشید، خنکای سایه شان روحت را پرواز می دهد. در رویایی و احساس می کنی همه ی مردم صمیمی اند. یک دل و یک رو هستند در هیاهوی روزمرگی، گم نمی شوند. زیبایی را می بینند. گاهی خم می شوند قاصدکی را از حصار بوته ی خاری رها می کنند. دورنمای روشن را می بینند.شعله و فانوس نمی گیرانند.اصلا نیازی ندارند.آسوده از خورشید و ستاره اند.خودشان سرشار نورند. هر کدام خورشیدی هستند برای صد منظومه، کافی.هِی همین طور رویا های رنگ به رنگ و ای کاش همه در رویا زندگی می کرند! البته در رویای خودشان، نه رویای دیگران !

□ □ □

کاش نگهبان تلخ و عبوس دروازه ی (!) باغ - گوستان ظهیرالدوله، کمی با روحِ لطیفِ شعرهایت آشنا بود!تا گره ی ابروانش را باز و هر آینده و رونده ای را به نیم لبخندی استقبال و بدرقه می کرد.تا مجبور نمی شدم دست به دامان بغض و گریه شوم از این که می گوید : «اینجا گورستانِ(!؟) خصوصی است.آقا! بروید جایی دیگر برای زیارت.بروید امامزاده صالح! امامزاده عبدااله!» مگر نمی داند تو و کلبه ی تنهاییت از آن همه ی مردم عاشق هستید؟ یعنی پیرمرد، هیچ وقت عاشق نبوده است ؟!

باری، اگر خصت می داد پیرمرد، بر کتیبه ای به رنگ آسمان و به خطی خوش می نوشتم :

هِی ترانه ی کوچک دلنشین !

کوچه باغِ نرگس و ستاره و کبوتر !

نم نمِ شبنم و گونه های گُر گرفته از بوسه های ماه !

از همان کوچه ی باریک که پیچیدی

از اشاره و تبسّم دختر دریا بدان که

در پسِ دیوار های پوشیده از پیچک

یک خانه، بی هی حصار و پرده و دیواری

چشم انتظارِ نگاهِ مهربانِ توست.

چشم انتظار بوی پیراهنِ تو و دسته گلی بنفش

چشم انتظار چراغ و دریچه ای کوچک

برای دیدن دریچای خوشبخت

و چشک انتظار «دق الباب انگشتِ سبابه

بر بلوک ترک خورده ی در چوبی ...»

بانوی کوچه های شعر و ترانه !

با من بگو تو کیستی که این گونه سبز می شوی در باغچه ی کوچک دستانم؟! تو کیستی که دستانت پراز کلمات برهنه اند؟

نگاه کن بانو!

جیب هایم پر از نام توست، که مشت مشت می پراکنم به آسمانِ شب ستاره می شوند. می پراکنم به شاخه های لخت، برگ و بار می شوند.در چشمه و جویبار سرخی ماهی. بر دشت های برهوت، لاله ی سرنگون و شقایق سوخته می شوند.

آه ار نام تو، بانو!

"فروغ" در چشم هایت، تا ابدیت ادامه دارد و ستاره ها در نی نی لرزانِ چشم هایت جشنِ آتش بازی بر پا می کنند.

... و ما - تشنه گانِ اوقات ابدی - تو " عروس خوشه های اقاقی " را، هی شب و نیمه شب با نی لبکی چوبین صدا کردیم.که : ای یار، ای یگانه ترین یار! با آن که تشنه ایم، با آن که پیاله ی لب شکسته ی آن سالها،لبریز و لب لعابی، کنار رفِ دود اندوده ی دیروز است.با آن که صبوریم و دریا را نادیده می گیریم، از تو، که به فکر گل هایی، و به فکر ماهی ها، جرعه ی آبی نمیخواهیم، که دل هامان لبریز رویا و ستاره است و لب پَر می زند حوضِ کوچکِ لاجوردمان از ما هی هایی که تو را پری کوچک غمیگینی می دانند، که شب از یک بوسه می میری و سحر گاه، از یه بوسه به دنیاخواهی آمد.

"ای یار، ای یگانه ترین یار!"

از تو فقط تعبیر خواب های پریِ مان را می خواهیم.از تو که به فکر گل هایی و ماهی ها، می خواهیم از هر خواب کبود، تا پایان پرواز و پرنده برویم و خوابِ ارغوان و ستاره ببینیم.از تو فقط نشانی خانه ات را میخواهیم و قراری خلوت در باران، تا برای مان از حقیقت آن دو دست جوان بگویی که در باغچه ی کوچک مان سبز شدند.

... و ما تشنه گان اوقات ابدی، از تو عروس خوشه های اقاقی، برگِ گلِ کوکب می خواهیم و سینه ریزی از ستاره، تا به آفتاب سلامی دوباره دهیم.همین برای ما کافی است.

□ □ □

آه! باران، باران؛

«ابر شبگیر بهاران سینه خالی کرد

خیل خیلِ عقده ها را در گلو ترکاند.»

پنجشنبه ی اردی بهشت، کنارِ سایه سار شعر که می رسدماهِ تازه بالغ شده، زندگی را به خوبی تو تلفظ می کند، بانو!

باید چتری از برگ های شمعدانیِ خانه-باغ اَت ، بسازم و راهِ دورِ خانه ام را در شبی که گویی باران، تا آخر دنیا خواهد بارید، بروم.تا دیداری دوباره، در باران یکریز و بی مجالِ بهاری ، بدرود.

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
where to buy viagra online safely در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 05:31 ق.ظ گفته :

sildenafil too often viagrapid.com results from using sildenafil
فروغ
best generic viagra websites در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 05:06 ق.ظ گفته :

gnc version of sildenafil best generic viagra
websites http://www.viagrapid.com/ www.viagrapid.com generic herbal sildenafil
فروغ
viagra generic at walgreens در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 04:41 ق.ظ گفته :

across enthusiasm [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic at walgreens[/url] true aspect
wrong reply viagra sams club the function
فروغ
where to buy viagra online safely در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 04:35 ق.ظ گفته :

what is the lowest dose of sildenafil order viagra online cheap safety of indian sildenafil
فروغ
generic viagra at walmart در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 03:44 ق.ظ گفته :

normally heavy [url=http://christianlouboutinoutletus.us]viagra cvs pharmacy[/url] definitely bit
obviously wish over the counter viagra at walmart totally upstairs
فروغ
viagra on line no prec در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 12:52 ق.ظ گفته :

taking sildenafil after ejaculation [url=http://www.viagrapid.com/]best generic viagra websites[/url] anybody tried sildenafil
فروغ
buy cheap viagra در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 12:22 ق.ظ گفته :

normally stage [url=http://viagenupi.com/]cheap viagra online[/url] unfortunately hearing
within injury sildenafil 100mg fine broad
فروغ
best generic viagra websites در تاریخ دوشنبه 4 شهریور 1398 12:19 ق.ظ گفته :

again laugh [url=http://wwv.triviagra.com/]buy generic viagra
online[/url] overall negative
normally independence generic viagra for sale enough minor
فروغ
fhhjhoicy در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 11:04 ب.ظ گفته :

sertraline 50 mg http://sertralinezolofted.com/ - zoloft generic sertraline hcl 50 mg <a href="http://sertralinezolofted.com/#">sertraline withdrawal</a> zoloft for anxiety http://sertralinezolofted.com/
فروغ
cialis 20mg در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 10:52 ب.ظ گفته :

g http://cialisles.com/ http://cialisles.com/. forth cialis isosorbide mononitrate cialis 20 mg best price also cialis.
فروغ
where to buy viagra در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 09:50 ب.ظ گفته :

is sildenafil good for ladies where to buy viagra is
there such a thing as womens sildenafil
فروغ
where to buy viagra online در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 08:40 ب.ظ گفته :

does alabama medicaid cover sildenafil where to buy
viagra online http://www.viagrapid.com/ http://www.viagrapid.com/ and sildenafil pfizer 100mg
فروغ
generic viagra at walmart در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 07:53 ب.ظ گفته :

wrong wife [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]where to buy non-prescription viagra walgreens[/url] again sale
very bird over the counter viagra cvs direct black
فروغ
viagrapid.com در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 07:53 ب.ظ گفته :

is it safe to exercise while on sildenafil where can i
buy viagra over the counter http://www.viagrapid.com/ viagrapid.com heart attack risk sildenafil
فروغ
cialis.com در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 06:32 ب.ظ گفته :

I http://cialisles.com tadalafil 20 mg best price - probably prix cialis 20
mg par 8 cialis online pharmacy and cialis;
فروغ
best generic viagra websites در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 06:26 ب.ظ گفته :

true commercial [url=http://wwv.triviagra.com]viagra
generic[/url] always share
above hang http://triviagra.com ever head
فروغ
generic viagra 100mg در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 05:18 ب.ظ گفته :

nearly grass [url=http://wwv.triviagra.com/]generic viagra for sale[/url] seriously equal
essentially pick canada pharmacy viagra generic rarely location
فروغ
cheap viagra generic در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 05:00 ب.ظ گفته :

altogether sea [url=http://wwv.triviagra.com/]viagra generic[/url] next salad
along position buy generic viagra online along walk
فروغ
http://www.viagrapid.com در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 03:36 ب.ظ گفته :

buying generic sildenafil online legal buy generic viagra http://www.viagrapid.com/ http://www.viagrapid.com how to tell if sildenafil is counterfeit
فروغ
where can i buy viagra در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 01:03 ب.ظ گفته :

will sildenafil stop working [url=http://www.viagrapid.com/]best generic viagra
websites[/url] does sildenafil work for 18 year olds
فروغ
otc viagra walgreens در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 10:27 ق.ظ گفته :

how rule [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]cost of generic viagra at walmart[/url] soon entry
yesterday place viagra generic at cvs directly nation
فروغ
cheap sildenafil در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 10:08 ق.ظ گفته :

about university [url=http://viagenupi.com/]viagra cheap[/url] probably cat
slow refrigerator viagra online carefully definition
فروغ
http://www.viagrapid.com در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 09:33 ق.ظ گفته :

blue diamond shaped sildenafil where to buy viagra online http://www.viagrapid.com/ www.viagrapid.com mark martin sildenafil racing jacket
فروغ
best price 100mg generic viagra در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 09:18 ق.ظ گفته :

obat herbal pengganti sildenafil Http://Www.Viagrapid.Com/ sildenafil and beer side effects
فروغ
best price 100mg generic viagra در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 09:05 ق.ظ گفته :

buy sildenafil super force online where can i buy viagra http://www.viagrapid.com/ viagra on line no prec
testim and sildenafil
فروغ
best price 100mg generic viagra در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 08:54 ق.ظ گفته :

how to know if a guy takes sildenafil where
can i buy viagra over the counter http://www.viagrapid.com/ best generic viagra websites foods that help sildenafil
فروغ
buy viagra online در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 08:45 ق.ظ گفته :

where energy [url=http://viagenupi.com/]cheap generic viagra[/url] similarly
dot
mainly bet cheap viagra online automatically industry
فروغ
generic viagra sildenafil citrate در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 08:28 ق.ظ گفته :

how aspect [url=http://wwv.triviagra.com/]generic viagra online pharmacy[/url]
loud physical
already sample cheap viagra generic best price away
roll
فروغ
over the counter viagra walmart در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 08:07 ق.ظ گفته :

thin bill [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]viagra
generic cost walmart[/url] normally diet
specifically fight viagra generic at costco please
maintenance
فروغ
http://www.viagrapid.com در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1398 06:03 ق.ظ گفته :

the side effects of using sildenafil best generic viagra websites http://www.viagrapid.com/ where to buy viagra
online sildenafil in new zealand
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر